ŠKOLA ONLINE
STRAVA

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD


 
 
Informační schůzka pro rodiče - 23. 10. 2019 v 16 hod.
 
Přihlášku k ZÁPISU pro školní rok 2020/2021 naleznete zde nebo v listinné podobě na Recepci ZŠ a Gymnázia.
 
Předběžný zápis se koná 15. a 16. 3. 2020, registrovaným uchazečům bude zaslána pozvánka emailem.

 

ZÁPIS se koná na naší škole dne 30. dubna 2020. Se souhlasem školy může být povolen náhradní termín. Pro náhradní termín kontaktujte admissions@sunnycanadian.cz
 

PRŮBĚH ZÁPISU 


S sebou prosíme vzít:

  • obrázek (namalovaný Vaším dítětem na jakékoliv téma)
  • rodný list (dítěte)
  • průkaz totožnosti (zákonní zástupci)
  • povolení k pobytu (jiná než česká národnost)

 

 

Během zápisu bude zjišťována školní zralost a jazyková úroveň angličtiny Vašeho dítěte.

Pedagogická rada rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informováni.

Zákonní zástupci přijatých žáků do 1. třídy budou pozváni do Sunny Canadian International School k podpisu smlouvy.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

 

Škola rozhoduje o přijetí/nepřijetí žáka na základě:

1. kapacity; ve třídě je 20 žáků a otevírají se 2 třídy

2. vstupního pohovoru během přijímacího procesu.

 

ZÁPIS DO 2. AŽ 9. TŘÍDY

 

Registrační formulář pro zápis do 2. až 9. tříd si můžete vyzvednout na Recepci nebo ho naleznete zde (Velikost: neznámá).

 

TĚŠÍME SE NA VÁS
 

Zápis žáků a PR manager

Mgr. Markéta Zeithammerová 

admissions@sunnycanadian.cz

tel.: +420 604 736 342

 

 

 

 

Kotva