ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Česko - anglický program a Český program - Zápis


Česko - anglický program
 
 

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. – Česko - anglický program, s docházkou od školního roku 2019/2020 

 

 

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, od roku 2017 došlo k podstatným změnám.

 

Od 1. září 2017 je pro děti, které již dosáhly 5 let, docházka do MŠ povinná. Každý rodič / zákonný zástupce bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

 

Termíny zápisů do MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2019. Sunny Canadian International School, mateřská škola – Česko – anglický program, stanovila termín zápisu na 14. května 2019 od 9.00 do 16.00. V tomto termínu zákonní zástupci dětí se osobně dostaví k zápisu do MŠ Česko - anglického programu a přinesou s sebou požadované dokumenty.

 

Podrobná „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2019/2020 – Česko - anglický program“ do předškolního vzdělávání v SCIS Mateřské škole, najdete v níže uvedených dokumentech. Stejně tak „Informace k zápisu – Česko - anglický program“ a jeho organizaci. „Application for admissions /Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy a/nebo k vyzvednutí na recepci MŠ v pracovní době od 8.00 do 16.30 hodin. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2019/2020 – Česko - anglický program (Velikost: neznámá)

Informace k zápisu – Česko - anglický program (Velikost: neznámá)

Application for admissions / Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Velikost: neznámá)

 

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do Česko - anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím e-mail paní Mgr. Markétě Zeithammerové z oddělení Zápisu žáků a PR na adresu admissions@sunnycanadian.cz  nebo paní zástupkyni ředitele pro MŠ, Bc. Tereze Novotné, MA na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Také si můžete domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 604 736 342. Registrační formulář je ke stažení zde (Velikost: neznámá). Po obdržení vyplněného registračního formuláře bude zahájen administrativní proces přijetí dítěte do mateřské školy. K podpisu smlouvy o předškolní docházce je nutné přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte a vyplněné formuláře – přílohy ke smlouvě o docházce. Rodiče dětí, které jsou svěřeny do péče jednoho z rodičů, přinesou k zápisu originál soudního rozhodnutí o svěření do péče.

 

Prohlédněte si prostory naší česko-kanadské školky. Můžete se virtuálně projít školkou a nahlédnout nejen do tříd, ale navštívit i tělocvičnu, jídelnu a další prostory, kde děti tráví čas. Užijte si virtuální procházku školkou.

virtuální procházku školkou.

  

Český program
 
 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s. r. o s docházkou pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. rozhodla v souladu s § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., Český program.

Seznam přijatých dětí (Velikost: neznámá)

 

 
 

Zápis žáků a PR manager

Mgr. Markéta Zeithammerová

mail: admissions@sunnycanadian.cz

tel.: +420 604 736 342

 

 
 
 
 
Kotva