ŠKOLA ONLINE
STRAVA

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD


 
ONLINE ZÁPIS DO 1. TŘÍD
 
  
Na základě opatření MŠMT z 18.3.2020, proběhnou předběžné zápisy do 1. třídy ONLINE v sobotu 28. 3. 2020.
 
 Rodičům přihlášených dětí zašleme emailem nejpozději 4 dny předem informace s přihlašovacími údaji a přesným časem zápisu. 
 
Přihlášku k ZÁPISU pro školní rok 2020/2021 naleznete zde 
 
 
PRŮBĚH ZÁPISU 


Prosím zašlete před konáním zápisu na admissions@sunnycanadian.cz :

  • podepsaný obrázek (namalovaný Vaším dítětem na jakékoliv téma)
  • kopii rodného listu dítěte
  • kopii povolení k pobytu (jiná než česká národnost)

 

 

Během zápisu bude zjišťována školní zralost a jazyková úroveň angličtiny Vašeho dítěte. 

Pedagogická rada rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informováni. 

Zákonným zástupcům přijatých žáků do 1. třídy bude zaslaná smlouva o účasti žáka na školní docházce.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

 

Škola rozhoduje o přijetí/nepřijetí žáka na základě:

1. kapacity; ve třídě je 20 žáků a otevírají se 2 třídy

2. vstupního pohovoru během přijímacího procesu.

 

ZÁPIS DO 2. AŽ 9. TŘÍDY
 

Registrační formulář pro zápis do 2. až 9. tříd si můžete vyzvednout na Recepci nebo ho naleznete zde (Velikost: neznámá).

 

TĚŠÍME SE NA VÁS
 

Zápis žáků a PR manager

Mgr. Markéta Zeithammerová 

admissions@sunnycanadian.cz

tel.: +420 604 736 342

 

 

 

 

Kotva