ŠKOLA ONLINE
STRAVA
V příštích dnech vaříme

Český program

Vloženo: 4.11.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 233x

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s. r. o s docházkou pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. rozhodla v souladu s § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., Český program.

Seznam přijatých dětí (Velikost: neznámá)

Kotva